Benvingut a
ICQAWAVES
LLEGENDA

Visualització de les mesures dels diferents contaminants mesurats per l'ICQA per a l'àmbit de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Colors

L'escala de valors es tradueix, a la visualització, en una escala de colors que compren els següents valors: Molt Dolent, Dolent, Bo, Molt Bo

Escales

L'escala basada en els Límits Legals s'ajusta als parametres definits per la normativa europea (Directiva 2008/50/CE, Directiva 2004/107/CE, Directiva 2015/1480/UE, Decisión de ejecución de la Comisión 2011/850/UE) com a límits legals. Aquesta escala es constant en el temps permetent així fer comparacions en el temps. La distribució normal de les dades fa que els canvis i les diferències entre dies i zones quedin dissimulades i sigui difícil identificar les diferències territorials.

L'escala relativa utilitza els valors màxim/minim relatius a la data i l'hora seleccionades per a determinar l'altura i el color de les linies representades. El rang amb el que es treballa és, per tant, variable. Els resultats d'aquest mode de visualització no són comparables en el temps. L'objectiu d'aquesta escala es representar les diferències entre els diferents territoris de l'AMB i servir d'eina per a l'identificació patrons de concentració relativa de contaminació.

Metodologia

Interpolació amb l'algoritme Inverse Distance Weighting dels valors de les estacions de mesura de l'AMB obtenint una matriu de valors amb extensió espaial corresponent a l'àrea de l'AMB. Ajustada l'extensió geogràfica de la matriu als límits municipals, s'inverteixen els valors amb tal d'obtenir un index amb rang de valors de 0 a 200, sent 200 el pitjor dels casos i 0 el millor. De la matriu se n'extreuen isolinies d'unió de cel·les amb valors iguals i, un cop traduides a format GeoJSON, es pinten al visor tractades com a linies d'altura.